ورزش 3/ پيام حيدري انگيزه زيادي براي انجام قضاوت مطلوب در مسابقه گل گهر و ذوب آهن دارد.
بر اساس اعلام کميته داوران فدراسيون فوتبال قضاوت ديدار گل گهر سيرجان و ذوب آهن اصفهان به پيام حيدري داور باتجربه سپرده شده است.
نکته قابل توجه درباره اين قضاوت، ماجراي چند هفته پيش امير قلعه نويي و برخي داوران بود. سرمربي کنوني گل گهر در مصاحبه اي گفته بود ضمن نام بردن از برخي داوران گفته بود که آنها با او مشکل دارندو قضاوت هاي بدي را به نمايش مي گذارند. يکي از داوران مد نظر قلعه نويي بيژن حيدري داور تحصيلکرده وبرجسته ايران بود.
حالا با گذشت حدود دوماه از آن صحبت ها کميته داوران تصميم گرفته قضاوت مسابقه گل گهر و ذوب آهن را به پيام حيدري برادر دکتر بيژن حيدري بسپارد. پيام حيدري که از داوران بين المللي و جوان فوتبال ايران است و قضاوت هاي خوبي را در سال هاي گذشته انجام داده، بي ترديد انگيزه زيادي دارد تا روز خوبي را در سيرجان سپري کند.از آنجايي که مسابقه گل گهر و ذوب آهن براي هردو تيم اهميت ويژه اي دارد و يکي براي سهميه و ديگري براي نيفتادن مي جنگند، انتخاب حيدري نيز به عنوان يک داور برجسته مي تواند زمينه ساز يک مسابقه جذاب در سيرجان باشد.
گفتني است؛ محمد عطايي و فرهاد فرهادپور کمک داوران اين مسابقه خواهند بود و حسين زماني به عنوان داور چهارم فعاليت مي کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد