طرفداری/ به رغم این که کمیته انضباطی باشگاه ذوب آهن و علی فرهادی باجولی را از اتهام جعل و صغر سن تبرئه کرده باشگاه های شاکی همچنان پیگیر موضع شدند
شکایت باشگاه های هلال احمر کراش، ایمان سبز شیراز و جندی شاپور دزفول علیه باشگاه ذوب آهن و علی فرهادی باجولی رد شد.
باشگاه جندی شاپور دزفول طی نامه ای از باشگاه ذوب آهن به دلیل استفاده از بازیکن غیرقانونی و صغر سنی به نام علی فرهادی باجولی شکایت کرد و کاظم طالقانی، رییس هیات فوتبال خوزستان این نامه را به منصور قنبرزاده، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال ارجاع داد. بعد از این اتفاق باشگاه های دیگری همچون هلال احمر کراش و ایمان سبز شیراز از باشگاه ذوب آهن شکایت کردند و این پرونده به کمیته انضباطی رفت.


خانواده این بازیکن مدعی هستند این بازیکن برادری داشته که فوت کرده و متولد 80 بوده و این بازیکن در حالی که متولد 1383 است از شناسنامه برادرش که در قید حیات نیست، استفاده می کرده که با مراجعه به ثبت احوال شناسنامه برادر فقیدش باطل و شناسنامهای با سن قانونی برای او ثبت شده است. اما شاکیان ادعا دارند این بازیکن متولد سال 1380 است و بعدها سن خود را با چنین ادعایی (فوت برادر) سه سال کوچک کرده است. ثبت احوال هم تایید کرده برای این اسم دو شناسنامه صادر شده که شناسنامه اولی با تاریخ تولد 80 باطل و شناسنامه دوم به تاریخ تولد 83 تنظیم شده و قانونی است.


اما وقتی این پرونده به کمیته انضباطی می رود اعضا حکم به برائت بازیکن و باشگاه می دهند. اعضای کمیته انضباطی استنادشان به نتیجه آزمایش ها و تصویربرداری و ام آر آی است و در حکم آمده سن استخوانی بازیکن با سن شناسنامه ای اش که 17 سال است مطابقت دارد.


شاکیان ادعا دارند این بازیکن قبلا با شناسنامه سال 1380 زندگی می کرده اما حالا برای فوتبال از شناسنامه سال 1383 استفاده می کند و در حال حاضر پرونده را به کمیته استیناف برده اند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید