خبر ورزشی/ آندره‌آ آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس گفت: اتفاقاتی که در این ۲ سال برای یووه افتاد واقعاً بی‌نظیر بود، حالا باید پس از اتفاقات امسال کاری کنیم که همه از اشتباهات درس بگیرند.
آندره‌آ آنیلی، مدیر باشگاه یوونتوس ضمن دفاع از اخراج پیرلو گفت که آنها سال بدی را سپری کرده اند و باید از اشتباهات گذشته درس بگیرند.
او در این رابطه گفت: «می‌خواهم از آندره‌آ و تمام اعضای کادرش تشکر کنم. مجبوریم تمام فصل را تحلیل کرده و بگویم که نتایج فصل گذشته ناکامی بود. اتفاقاتی که در این ۲ سال برای یووه افتاد واقعاً بی نظیر بود! حالا باید پس از اتفاقات امسال کاری کنیم که همه از اشتباهات درس بگیرند. فصل گذشته همیشه در شرایط دشوار، واکنش‌های مناسبی نشان ندادیم. حالا بازگشت ماسیمیلیانو آلگری روی نیمکت یوونتوس باید اشتباهات گذشته را جبران کنیم.»


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید