آخرين خبر/ امروز در ديداري که مهرشاد افقري و متين بالسيني، دو شناگر خوب کشورمان با رئيس فدراسيون شنا داشتند، محسن رضواني در اظهارنظري عجيب عنوان کرد اميدوارم هر يک از شما عزيزان که نهايتا توسط فدراسيون جهاني براي حضور در المپيک معرفي مي‌شويد نماينده شايسته‌اي باشيد. البته اسکندريون سرپرست دبيري فدراسيون هم در اظهارنظري که سايت فدراسيون شنا منتشر کرده چنين گفته: «فينا بايد انتخاب کند.»
نخست آن‌که بايد عنوان کرد فدراسيون جهاني قرار نيست از بين دو شناگر از يک کشور بخواهد يک نفر را براي المپيک معرفي کند. رکورد قطعي و فيناپوينت‌ها، شرط ورود شناگر به المپيک است نه معرفي؛ و البته سهميه يونيورساليتي که معرفي آن توسط فدراسيون کشورها صورت مي‌گيرد و ارتباطي با فينا ندارد.
مهرشاد افقري حد نصاب ورودي B المپيک را به دست آورده که براساس فيناپوينت، يا سهميه مي‌گيرد و يا نمي‌گيرد؛ به همين سادگي! پس جناب رئيس فدراسيون آدرس اشتباهي ندهيد. 
متين بالسيني هم در مسابقات صربستان فقط رکورد ملي را جا‌به‌جا کرد که براساس همين رکورد ملي، فدراسيون شنا در اقدامي عجولانه و قبل از اينکه از نتيجه و رکورد مهرشاد افقري در مسابقات بلغارستان مطلع شود، متين بالسيني را با سهميه يونيورساليتي به فينا معرفي کرد. عنوان مي‌شود از سوي فينا زمان مشخصي را براي اعلام سهميه يونيورساليتي معين شده و بايد يک شناگر در اين زمان مشخص به فينا معرفي مي‌شد که البته فدراسيون شناي ايران مي‌توانست با مشخص شدن نتيجه و رکورد مهرشاد افقري نسبت به سهميه يونيورساليتي تجديدنظر کرده و نام مهرشاد افقري را با عنوان سهميه يونيورساليتي به جاي متين بالسيني به فينا معرفي کند.


در اين ميان نبايد فراموش کرد حدود ده روز پيش، سايت فدراسيون شنا که بالاترين مرجع اطلاع‌رساني فدراسيون شنا محسوب مي‌شود کسب سهميه قطعي توسط مهرشاد افقري را اطلاع‌رساني کرده که اگر اين اطلاع‌رساني درست و صحيح باشد فقط مهرشاد افقري مي‌تواند راهي المپيک شود و سهميه يونيورساليتي به شناي ايران تعلق نخواهد گرفت. 
ديدار محسن رضواني با اين دو شناگر خوب کشورمان و چند اظهارنظر از سوي رئيس فدراسيون شنا طي دو سه روز اخير، اين سئوال را در ذهن‌ها متبادر مي‌سازد که آيا شناي ايران با حد نصاب ورودي B که توسط مهرشاد افقري بدست آمده، موفق به کسب سهميه المپيک شده يا نه؟
فردا يا پس فردا، نام 878 شناگر حاضر در المپيک روي خروجي سايت فينا منعکس مي‌شود که مي‌تواند منجر به روشنگري در اين خصوص باشد. اگر نام مهرشاد افقري با عنوان شناگري که حد نصاب ورودي B را بدست آورده در بين اين 878 شناگر نباشد، آيا رئيس فدراسيون شنا حاضر مي‌شود بابت اشتباه بزرگي که مرتکب شده از جامعه بزرگ شنا و همچنين مردم ايران عذرخواهي کند؟


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد