ورزش 3/ باشگاه سايپا در واکنش به راي صادره از سوي کميته استيناف اعلام کرده است که شکايت خود را در دادگاه بين المللي ورزش مطرح خواهد کرد. 
در حالي که ابتدا کميته انضباطي نتيجه ديدار اين تيم در برابر پيکان را به دليل استفاده حريف از 6 بازيکن تعويضي 3-0 به سود آنها اعلام کرده بود کميته استيناف راي را تغيير داد ودر نتيجه باشگاه سايپا اعلام کرده است پرونده را به دادگاه بين المللي ورزش خواهد برد تا از طريق مراجع قانوني بين المللي احقاق حق کند. 
نکته جالب توجه اينکه باشگاه سايپا پيش از مراجعه به دادگاه بين المللي ورزش مي تواند با درخواست مستقيم از رييس فدراسيون فوتبال موجب بررسي مجدد پرونده از سوي رکن هاي قضايي فدراسيون فوتبال شود؛ البته همان طور که اشاره شد به شرطي که اين درخواست از سوي رييس فدراسيون فوتبال امضاء شود. در ادامه مراجعه سايپا به دادگاه بين المللي ورزش بر اساس ماده 111 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال قانوني خواهد بود. البته در صورتي که سايپا در جدول بازي ها باقي بماند ضرورتي به طرح اين شکايت باقي نمي ماند به خصوص که شکايت به دادگاه بين المللي ورزش هزينه زيادي را براي اين باشگاه به همراه خواهد داشت. به خصوص که بايد درخواست رسيدگي سريع به اين پرونده را داشته باشد به اين خاطر که ليگ برتر در اواسط مرداد ماه تعطيل و در اوايل مهر ماه آغاز مي شود و در اين حد فاصل بايد به پرونده رسيدگي شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد