فارس/ در حالي که مهرشاد افقري حد نصاب رکورد B را براي ورود به المپيک کسب کرده بود، متين بالسيني که در موعد مقرر بالاترين فيناپوينت را براي اخذ سهميه جهاني داشت، از سوي فينا به عنوان نماينده ايران در المپيک ۲۰۲۰ توکيو معرفي شد.
طبق قوانين فدراسيون جهاني بهترين شناگران که رکورد B المپيک را در هر ماده کسب مي کنند، مستقيم به المپيک مي روند. مهرشاد افقري با زمان 53.46 در ماده 100 متر پروانه رکورد ورودي B المپيک (53.52 ) را ثبت کرد.
اما بعد از اعلام رکوردهاي ثبت شده ساير شناگران در تورنمنت هاي مختلف جهان، مشخص شد که رکورد ثبت شده او براي ورود به المپيک از طريق سهميه B کافي نيست.
از آنجايي مهرشاد افقري در تاريخ 25 ژوئن موفق به ثبت رکورد شده است، فدراسيون جهاني اعلام کرد اين رکورد بدست آمده خارج از آخرين زمان(20 جون 2021) براي بررسي برنامه سهميه يونيورساليتي بوده است و به همين دليل اين سهميه نيز به وي تعلق نمي‌گيرد.
لازم به ذکر است چند شناگر از کشورهاي مختلف جهان نيز به استناد همين قانون با وجود شايستگي از راه يابي به المپيک باز ماندند.
به همين دليل فينا_ فدراسيون جهاني شنا، شناگر ايران که داراي بهترين فينا پوينت تا تاريخ 20 ژوئن (آخرين مهلت بررسي سهميه يونيورساليتي ) است را به عنوان نماينده ايران در المپيک معرفي کرد. بدين ترتيب متين بالسيني شناگر ماده 200 متر پروانه تيم ملي ايران وارد دسته بندي بازي هاي المپيک شد.
دپارتمان شنا فدراسيون جهاني در همين راستا و در پاسخ به درخواست فدراسيون شنا ايران براي حضور مهرشاد افقري در المپيک با ارسال ايميل توضيحات تکميلي را ارائه داد:
از طرف دپارتمان شنا فينا
به فدراسيون شناي ايران
رونوشت
به دپارتمان ورزش فينا
به فدراسيون شناي آسيا
به مدير اجرائي فدراسيون جهاني شنا (فينا)
موضوع : سهميه جهاني شنا جهت المپيک 2020 توکيو
جناب رئيس فدراسيون شناي ايران ، محسن رضواني
از ايميل قبلي شما در تاريخ 29 جون 2021 و تماس تلفني شما در تاريخ 30 جون 2021 تشکر مي‌کنيم. به خاطر جلوگيري از سوء تفاهم، فينا علاقه دارد سيستم يونيورساليتي (سهميه جهاني) را براي شما روشن نموده و اميدواريم که شما موقعيت فينا را در اين رابطه بهتر درک نماييد.
در رابطه با موضوع ابتدائي، لطفا توجه فرمائيد که ما درک مي‌کنيم که آقاي مهرشاد افقري حد نصاب زمان B را در تورنمنت انتخابي المپيک فينا (قهرماني آزاد بلغارستان) در تاريخ 25 جون 2021 بدست آورد. در واقع ما همچنين به اين موضوع اشراف داريم که در تاريخ 25 جون 2021 ، آقاي افقري بالاترين امتياز فينا را در ميان شناگران ايران بدست آورده است.
اما به دلايل ذيل ما نمي توانيم اقاي افقري را بعنوان شناگري که حد نصاب را بدست آورده يا بعنوان شناگر سهميه جهاني قبول نماييم:
1. طبق زمانبندي انتخابي وضع شده (مشروط) در سيستم انتخابي شنا فينا، فقط عملکرد يا نتايج ورزشکاراني که تا تاريخ 20 جون 2021 بدست آمده مورد نظر قرار مي‌گيرد . تاريخ 20 جون 2021 ، زمان بسته شدن درخواست براي سهميه جهاني (يونيورساليتي) جهت بررسي معتبر است.
در واقع سهميه‌هاي جهاني (يونيورساليتي) يک مسير هستند نه يک انتخابي، براي ورزشکاران انتخاب نشده بنابراين زمان بندي مقرر شده براي تعيين سهميه ها وضع شده است. در مورد وضعيت آقاي افقري ، اين زمان(رکورد) بدست آمده خارج از آخرين زمان(20 جون 2021) براي بررسي برنامه سهميه بوده است.
2. در حالتي که يک شناگر مرد يا زن حد نصاب زمانB را بدست آورد و بعدا دعوتنامه شرکت در مسابقات المپيک را از طرف فينا بعنوان ورزشکاري که حد نصاب زمان B را در فاصله زماني بين 21 تا 27 جون 2021 کسب کرده دريافت نمايد، شناگري که تحت سهميه جهاني (يونيورساليتي) انتخاب شده در اين صورت شناگر با جنسيت مربوطه به شناگري که با زمان حد نصاب B دعوت شده جايگزين مي‌شود.
اين حالت البته شامل وضعيت زمان حد نصاب B آقاي افقري نمي‌شود زيرا زمان B نامبرده به اندازه لازم و کافي بالا نبوده که دعوتنامه شرکت در المپيک زمان B را تضمين نمايد. بنابر اين آقاي افقري نه به عنوان شناگر حد نصاب زمان B (رکورد نامبرده به اندازه کافي جهت انتخاب طبق استاندارد B بالا نبوده) و نه به بعنوان شناگر سهميه جهاني( زمان اعلام شده نامبرده بعد از تاريخ 20 جون 2021 آخرين روز بوده) انتخاب شده است.
3. طبق دلايل ارائه شده تنها شناگر ايراني واجد شرايط آقاي بالسيني است که بالاترين رتبه را تا تاريخ 20 جون 2021بدست آورده است. در اين رابطه ، ما محترمانه بدنبال تفهيم شما در مورد اين موضوع هستيم و متاسفيم که ما درخواست جايگزيني شناگر نامبرده را نتوانستيم قبول نمائيم. تصميم ما حقيقتا برپايه اجرا قوانين و براساس عدالت محوري در بين تمام ورزشکاران است.
با درود و احترام
هماهنگ کننده دپارتمان شنا فينا


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد