ورزش 3/ باشگاه خيبر که روز گذشته دست به تعويض در کادر فني خود زد اين کار را متفاوت با تيم هاي ديگر انجام داد. کاري که کمتر از سوي باشگاه هاي ايراني شاهدش هستيم. 
نکته مهم اينکه باشگاه با جلب رضايت عبدالله ويسي، محسن عاشوري را به خدمت گرفت بطوريکه عبدالله ويسي در مراسم معارفه سرمربي جديد تيم خيبر حضور داشت. حتي در خبري که از سوي روابط عمومي باشگاه تنظيم شده به اين نکته اشاره شده که باشگاه با نظر مساعد عبدالله ويسي، محسن عاشوري را به خدمت گرفته است. در مراسم توديع عبدالله ويسي و معارفه محسن عاشوري هم چنين تابلو فرشي به سرمربي سابق تيم اهداء شد تا خاطره اي خوش از سوي باشگاه خيبر در ذهن اين مربي باقي بماند. 
اين يک رفتار خوب و حرفه اي است  که مي تواند در باشگاه هاي ما تبديل به الگو شود. برخي از تيم ها تصور مي کنند با رسيدن به اين نتيجه که مربي فعلي ديگر ايده هايش جوابگو نيست بايد رفتارهاي محترمانه و البته حرفه اي خود را با او قطع کنند در حالي که پايان همکاري به معناي پايان رفاقت و احترام دو جانبه نيست و اتفاقا در فوتبال حرفه اي زماني که طرفين به پايان همکاري مي رسند رفاقت ها و احترام ها بيشتر مي شود. 
بدون شک عبدالله ويسي با همه توان در باشگاه خيبر هدفش هدايت تيم به ليگ برتر بود و امتيازات از دست رفته به معني عدم تلاش او نبوده. در فوتبال اينطور است که گاهي ايده ها حتي با وجود درستي هم به خوبي در زمين پياده نمي شود و اين را حتي در تيم هاي بزرگ و از سوي مربيان بزرگ هم شاهد هستيم. همانند پزشکي که در اتاق عمل با وجود همه تلاش با مرگ بيمار مواجه مي شود. فوتبال براي خيبر و عبدالله ويسي ادامه دارد و چه خوب که اين دو پايان خوبي براي هم رقم زدند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد