طرفداري/ کوبياک دلايل شکست لهستان مقابل ايران را عصبي بازي کردن تيمش و عدم آشنايي با جو سالن عنوان کرد. او کوچکترين اشاره اي به عملکرد درخشان واليباليست هاي ايران نداشت!
تيم ملي واليبال ايران در اولين بازي خود در مرحله گروهي المپيک توکيو 2020 مقابل لهستان به برتري 3-2 دست يافت. صحبت هاي ميخال کوبياک کاپيتان تيم ملي لهستان پيش از اين بازي، حواشي زيادي ايجاد کرد.
کوبياک که برخلاف انتظار حتي براي چند ثانيه هم در زمين حضور نداشت، در مصاحبه با TVP Sport گفت:
 دوست ندارم در مورد مشکلات خود صحبت کنم. مصدوميت جزيي داشتم اما فکر مي کنم اين موضوع تاثيري در بازي نداشت. امروز خيلي عصبي بوديم و به روش خودمان بازي نکرديم. دليل اصلي شکست ما در اين بازي و در آغاز چنين تورنمنت مهمي همين مسئله است. دليل بعدي به سالن مربوط مي شود. ما اينجا حتي تمرين هم نکرده بوديم. اولين حضور ما در اين سالن بود و در نهايت ديديم که چه شد. فرصتي براي گلايه و گريه نداريم؛ اين تازه آغاز راه بود و نه پايان آن. اگر قرار بود در اين رقابت ها مقابل تيمي ببازيم و يک شکست داشته باشيم، اين اتفاق در بهترين زمان ممکن رخ داد پس بايد بگوييم باخت بدي نبود.
 اين بازي مي تواند تاثيرات مثبت زيادي در آينده داشته باشد. مي توانيم براي يک ساعت ديگر اينجا بنشينيم و در مورد دلايل باخت صحبت کنيم اما چيزي عوض نمي شود. ما شکست خورديم و بايد اين بازي را از ذهن خود پاک کنيم. بايد طي دو روز آينده با ذهنيت متفاوتي مقابل ايتاليا قرار بگيريم و برنده شويم.
 تحت فشار بوديم؟ کاملا طبيعي است؛ درحال صحبت پيرامون رقابت هاي المپيک هستيم. اين يک رقابت کوچک نيست. همه در کل عمر خود منتظر اين بازي ها هستند. اميدوارم در ادامه بتوانيم بهترين نمايش خود را ارائه کنيم.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد