ايسنا/ ملي‌پوش شناي ايران گفت من قول داده بودم که در رکورد ورودي المپيک را ثبت کنم و در خود المپيک موفق شدم که به اين رکورد برسم اما اگر مسابقات بيتشري شرکت کرده بودند رکوردم بهتر از اين مي‌شد.
متين بالسيني در مورد عملکرد خود در مسابقات شناي ۲۰۰ متر پروانه بازي هاي المپيک توکيو بيان کرد: توانستم به قولم عمل کنم و براي اولين بار ۲۰۰ متر پروانه را در بازي‌هاي المپيک زير دو دقيقه شنا کنم. حد نصاب خيلي خوبي براي شناي ايران است. اکنون رکورد ملي چند کشور اروپايي از جمله سوئيس در شناي ۲۰۰ متر پروانه با ايران يکي شده است.
او ادامه داد: همانطور که مي دانيد مربي‌ام همرام نبود و نمي‌خواهم در مورد دليل آن صحبت کنم و وارد حاشيه شوم. مهم اين است مربي‌ام با من نبود و تمام کارها را خودم انجام دادم که اين موضوع خيلي اذيتم مي کرد اما ترجيح دادم که به آن فکر نکنم و بهانه تراشي نکنم و تمام تمرکزم روي مسابقه باشد.
بالسيني با اشاره به عملکرد خود در مسابقات صربستان و مقايسه آن با نتيجه المپيک توکيو گفت: يک ماه پيش که در مسابقات صربستان شرکت کردم، رکوردم يک ثانيه بالاتر از اين بود و همان جا اعلام کردم که اگر من يک مسابقه ديگر شرکت کنم، رکورد ورودي المپيک را ثبت مي کنم و همان طور که ديديد من يک مسابقه ديگر شرکت کردم و توانستم رکورد ورودي المپيک را در خود المپيک توکيو ثبت کنم. البته در صربستان هم مي‌توانستم اين رکورد را ثبت کنم چون فاصله مسابقات صربستان تا بازي‌هاي المپيک سه تا چهار هفته است و در اين فاصله از نظر علم تمريني  نمي تواني بدنت را سريع‌تر و قوي‌تر کني و فقط مي‌تواني آن را نگه داري. بنابراين با توجه به شرايطي که داشتم مي توانستم همان جا رکورد ورودي را ثبت کنم اگر قبل از حضور در مسابقات صربستان در رقابت‌هاي بيشتري شرکت کرده بودم. حتي در اين صورت ۱۰۰ درصد در المپيک رکورد يک دقيقه و ۵۸ ثانيه را به ثبت مي‌رساندم با اين حال خوشحالم که حرکت هم رو به جلو است.
ملي پوش شناي ايران در پايان تاکيد کرد: من اين قول را مي‌دهم که در بازي‌هاي آسيايي در چندين رشته فيناليست باشيم و شايد حتي  بتوانيم به مدال برسيم. براي المپيک پاريس هم قول مي‌دهم که شناي ايران يک فيناليست داشته باشد اميدوارم که اين عملکرد من و رکوردي که ثبت کردم باعث شود توجه و نگاه ها به سمت شناخت بيشتر شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد