ورزش 3/ افشاگري علي پاکدامن از پشت پرده شکست تيم شمشيربازي ايران: ايتاليا روزهاي قبل ناکام بود و قرار بود به آنها مدال بدهند   🔸وقتي بازي تمام شد، تمام تيم‌ها حتي بازيکنان خود ايتاليا مي‌گفتند ايران برنده بازي بود.  🔸اميدوارم اين ناداوري‌ها عليه ديگر ورزشکاران ايران اتفاق نيفتد.  

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد