ورزش 3/ کري‌خواني کنايه‌آميز پرسپوليسي‌ها.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد