آخرين خبر/ ياکوبس، دونده‌ي ايتاليايي در مسابقه فينال دوي ١٠٠ متر مردان المپيک توانست اين مسافت را در ٩.٨٠ ثانيه طي کند و عنوان سريعترين مرد المپيک توکيو را بدست بياورد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد