تسنيم/ کميته ملي المپيک بلاروس درباره بازگرداندن ورزشکارش از توکيو بيانيه‌اي منتشر کرد.
کميته ملي المپيک بلاروس درباره آخرين وضعيت کريستين تيمانوفسکا، دونده ماده 200 متر زنان بيانيه‌ داد. پيش از اين انجمن همبستگي ورزش بلاروس اعلام کرد کريستين تيمانوفسکا به اجبار پيش از رقابت در المپيک توکيو به کشورش بازگردانده مي‌شود.
کميته ملي المپيک بلاروس اعلام کرد: با نظر پزشکان درباره وضعيت روحي‌ و رواني کريستين تيمانوفسکا، دونده ماده 200 متر زنان و تصميم کادر فني اين ورزشکار بايد به بلاروس بازگردد و کارش در المپيک توکيو پايان يافته است. در نتيجه درخواست براي حضور کريستين تيمانوفسکا در مسابقات دوي 200 متر و 4 در 400 متر با مانع پس گرفته شد.
کريستين تيمانوفسکا پيش از اين گفته بود که براي ترک توکيو و بازگشت به بلاروس تحت فشار زيادي قرار دارد و از کميته بين‌المللي المپيک طلب کمک کرد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد