ورزش 3/ ژارلن هيوز ، اولين بريتانيايي در فينال 100 متر المپيک مردان پس از 21 سال بود که زودتر از شليک تپانچه، استارت زد تا ديسکاليفه شود. او اين اشتباه خود را ناشي از کرامپ عضلاني دانست.
ژارنل هيوز ، دونده بريتانيايي حاضر در فينال دوي صد متر که نيمه نهايي المپيک 2020 را با زمان 9:98 پشت سر گذاشته بود به دليل اشتباه در استارت و برخاستن زودتر از موعد با کارت قرمز داوران مواجه شده ديسکاليفه شد. او تنها چند صدم ثانيه زودتر از شليک تپانچه از جاي خود برخاست که همين براي رقم خوردن تراژدي کافي بود؛ اين دونده 26 ساله خيلي زود پي به اشتباه خود برد و پس از اينکه چند متري را آرام در شوک به دويدن ادامه داد به جاي خود برگشت تا پس از دريافت کارت قرمز با بهت و حيرت، پيست را به مقصد رختکن ترک کرده و فينال را از تلويزيون تماشا کند.
اين همان لحظه اي است که دونده بريتانيايي به خاطر چند صدم ثانيه، از عملي کردن روياي خود بازماند.
اسکاي اسپورت در گزارشي کوتاه از اين لحظه به عنوان يک درام ياد کرد که باعث دل شکستگي دونده بريتانيايي شد. پس از دواين چمبرز و دارن کمپبل در بازي هاي سيدني 2000 ، هيوز اولين بريتانيايي بود که در فينال 100 متر المپيک مردان حضور مي يافت. پس از اين تراژدي ، هيوز اشتباه خود را ناشي از گرفتگي عضلات ساق پاي چپ خود در هنگام جايگيري براي استارت دانست.
اين دونده بريتانيايي که به شدت از اين اتفاق جا خورده و ناراحت بود از شانس بالاي خود براي کسب مدال در اين بازي ها ابراز اطمينان کرده و گفت: من احساس مي کنم که اگر در مسابقه فينال بودم، بدون شک با يک مدال کارم را به پايان مي رساندم. اين اتفاق خارج از کنترل من بود و درد زيادي هم به خاطرش کشيدم. در حال حاضر واقعا دل شکسته هستم، زمان اشتباه و مکان اشتباه..."

هيوز معتقد است که با وجود گرم کردن صحيح و کافي با اين درد مواجه شده است که شدت آن نيز خيلي بالا بود. او سعي مي کند که به اتفاقات مثبت فکر کند و تمرکزش را روي مسابقات 4 در 100 متر معطوف نمايد. 
اين صحنه ها يادآور محروميت لينفورد کريستي قبل از فينال المپيک 100 متر 1996 در آتلانتا بود. البته قوانين از سال 2010 سخت گيرانه تر شدند و با يک اشتباه، دونده از دور مسابقات ديسکاليفه مي شد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد