آخرين خبر/ وقتي در پياده‌روهاي توکيو قدم مي‌زنيد با يک مسئله جالب و عجيب برخورد مي‌کنيد. شايد باورتان نشود اما در سطح خيابان‌هاي توکيو سطل آشغالي وجود ندارد. شايد بپرسيد پس با آشغال‌هايشان در سطح شهر چه کار مي‌کنند. هر ژاپني موظف است کيسه‌اي را با خود داشته باشد و آشغال‌هايش را در آن بريزد. کيسه‌اي که بازيافتي است و به محيط زيست آسيب نمي‌زند. اين فرهنگي است که از قبل از پيش‌دبستاني به آن‌ها آموزش مي‌دهند. و عجيب‌تر اينکه در ژاپن شغلي به نام رفتگري وجود ندارد، در واقع هرکسي مسئول آشغال‌هاي خودش است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد