طرفداري/ از اصفهان خبر مي‌رسد سپاهاني‌ها از سمت رشيد مظاهري به سمت اخباري متمايل شده‌اند.
محمدرضا اخباري که با وجود باقي ماندن يک سال از مدت قراردادش با تراکتور، به واسطه دريافت نکردن مطالبات خود، نامه زده و خواهان فسخ قراردادش شده، گزينه اول سپاهان براي پر کردن جاي خالي پيام نيازمند است.
سپاهان اميدوار بود رشيد مظاهري را به خدمت بگيرد اما گويا فرهاد مجيدي در صحبتي که با مظاهري داشته او را از رفتن به سپاهان منصرف کرده و حالا که رشيد قصد ماندن در استقلال را دارد، سپاهان هم مي خواهد اخباري را به خدمت بگيرد.
محمدرضا اخباري از آن جا که مطالباتي از تراکتور دارد، اميدوار است از طريق قانون موفق به فسخ قرارداد شود و به سپاهان برود اما تراکتوري ها معتقدند سپاهان اگر محمدرضا اخباري را مي خواهد بايد پول رضايتنامه اين دروازه بان را بپردازد.
شايد در فصل جديد يکي از رويکردهاي تراکتور براي درآمدزايي فروش بازيکنان باشد. شايعه شده تبريزي ها روي رضايتنامه محمدرضا اخباري 5 ميليارد تومان قيمت گذاشته اند!


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد