طرفداري/ کاروان ورزش ايران باز هم در يک المپيک آسيايي عملکرد ضعيفي داشته است.
رفته رفته شانس ورزش ما در رشته هاي مختلف کمتر مي شود، با حذف تيم ملي واليبال و باخت ميرزاده و نجاتي در کشتي فرنگي حالا تنها 10 نفر شانس مدال برايشان باقي مانده است.
در ابتداي المپيک ورزشکاراني زيادي از ما شانس مدال داشتند که حالا اين تعداد به 10 نفر کاهش پيدا کرده است. فعلا تنها مدال طلاي کاروان ايران از سوي جواد فروغي کسب شده است.
با حذف 3 تکواندو کار و شمشيربازان، 2 فرنگي کار پر اميد ما با قرعه بسيار بد باختند، نجاتي حذف شد و ميرزاده مدال برنز را بايداز دهان شير بيرون بکشد و براي گرفتن مدال برابر رضا کايالپ کار بسيار سختي پيش روي خود دارد.
متاسفانه کار محمد علي گرايي و هادي ساروي هم در 2 وزن فرنگي بسيار سخت شده و آنها در گروه قهرمانان المپيک و جهان قرار دارند.
به جز محمدعلي گرايي و ساروي که قرعه بسيار سختي دارند، تنها 6 ورزشکار آزادکار، 3 کاراته کا و يک فرنگي کار داريم که به دريافت مدال از سوي آنها چشم دوخته ايم.
کاروان ورزش ما باز هم دورنمايي تاريکي به چشم مي بيند، کار در کشتي آزاد و فرنگي بسيار سخت است، کاراته شانس زيادي ندارد، مدال گرفتن گرايي و ساروي مثل معجزه مي ماند (اميدواريم که پيش بيني ما اشتباه باشد).
واليبال خلاف دوره گذشته، اصلا از گروه خود صعود نکرد، پر اميد ترين ورزشکار ما در دو و ميداني بدترين رتبه ممکن را کسب کرد، به هر حال به جز فروغي در تير اندازي، در هيچ رشته اي بهتر از دوره قبل نبوديم، يک المپيک آسيايي ديگر براي کاروان ورزش ما فعلا دورنماي روشني ندارد، شانس 12 نفر براي پيش بيني 7 مدالي که در ابتداي کار داشتيم بسيار سخت شده است، قرعه هاي بد در کشتي فرنگي ما را دل رنجه کرده است.
ورزش ما در المپيک 1964 توکيو، المپيک 1988 سئول، المپيک 2008 پکن، از المپيک قبل و بعد خودش ضعيف تر عمل کرد، اميدواريم اين بار اين تقارن و تصادف بديمن تاريخي در ورزش ما مصداق نداشته باشد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد