فارس/ برخي دووميداني کاران با وجود مسابقه در شب باز هم از عينک آفتابي استفاده مي‌کنن که دلايل خاصي دارد.
دووميداني يکي از رشته‌هاي جذاب در المپيک محسوب مي‌شود که طبق بررسي‌ها دوي 100 متر به عنوان پر تماشاگرترين رويداد محسوب مي‌شود.
يکي از نکات جالب توجه که اين روزها در رقابت‌هاي دووميداني المپيک هم ديده مي‌شود، استفاده برخي دوندگان از عينک‌هاي آفتابي در شب است و اين سوال وجود دارد که چرا آنها در شب هم از اين عينک‌ها استفاده مي‌کنند؟
استفاده از عينک آفتابي مي‌تواند براي دوندگان سرعت بسيار مفيد باشد، چون با جلوگيري از اشعه ماوراء بنفش و UVB از عملکرد چشم محافظت و اجازه مي‌دهد واضح تر ببينند. وقتي دووميداني کاران در روزهاي آفتابي مشغول ورزش هستند، اين امر سلامت چشم آنها را تهديد مي‌کند، بنابراين آنها نياز به عينک آفتابي براي محافظت از چشم خود در برابر نور مضر خورشيد دارند.
در همين زمينه برخي از دوندگان سرعت در مسابقاتي که شب برگزار مي‌شود هم عينک آفتابي مي‌زنند، چون در آن زمان ورزشگاه مملو از چراغ‌هاي مصنوعي شديد مانند چراغ ورزشگاه و فلاش هاي دوربين است که بر عملکرد دوندگان سرعت تأثير مي‌گذارد، برهمين اساس عينک آفتابي مي‌تواند به جلوگيري از اذيت شدن چشم  آنها کمک کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد