خبر ورزشي/ اعضاي پرسپوليس با حضور بر سر مزار درگذشتگان اين تيم، قهرماني پنجم را تقديم آنها کردند.
يحيي گل‌محمدي که دومين قهرماني خود را با پرسپوليس کسب کرده به همراه جعفر سميعي  در بهشت زهرا حضور يافته و جام قهرماني ليگ بيستم را بر سر مزار درگذشتگان اين باشگاه بردند.
علي انصاريان، مهرداد ميناوند، حميد جاسميان، همايون بهزادي و ... پيشکسوتان پرسپوليس که در بهشت زهرا آرام گرفته‌اند. يحيي گل‌محمدي با مديرعامل اين باشگاه که در بهشت زهرا حضور يافته بودند، قهرماني بيستم را به آنها تقديم کردند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد