ميزان/ نماينده وزن ۶۶ کيلوگرم کشتي فرنگي کشورمان کار سختي در ميان حريفان نامدارش در بازي‌هاي المپيک توکيو خواهد داشت.
در ادامه مسابقات کشتي فرنگي بازي‌هاي المپيک توکيو فردا رقابت‌هاي وزن ۶۶ کيلوگرم برگزار مي‌شود. نماينده کشورمان در اين وزن محمدرضا گرايي است.
کشتي‌هاي رو به جلو، جنگندگي بالا، کلاس قابل قبول در مبارزه با رقبا و نمايش مقتدارانه در رقابت‌هاي گزينشي المپيک و غلبه بر ريو هان سوي مشهور، همه و همه بيانگر اين است که اين کشتي‌گير جوان شيرازي در المپيک بالاتر از حد انتظار ظاهر خواهد شد و اين احتمال وجود دارد که حتي معادلات اين وزن را بر هم بزند.
گرايي ابايي از جنگيدن با کشتي‌گيران بزرگ ندارد و اصطلاحا تحت تاثير نام و آوازه رقيب قرار نمي‌گيرد و توانايي خلق هر نتيجه‌اي را دارد، اما او براي رسيدن به مدال ارزشمند المپيک رقباي سرسختي را مقابل خود مي‌ببند که در صدر همه آن‌ها اسماعيل بورروي کوبايي قرار دارد.
اين کشتي‌گير سيه چرده کوبايي اولين بار در در رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۴ تاشکند ديده شد، جايي که مقابل حميد سوريان حرفي براي گفتن نداشت و به راحتي مغلوب دلاور کشورمان شد و در شانس مجدد هم با امتياز عالي مقابل تسمرادف ازبکي تن به شکست داد، اما پس از آن موفق شد تا به تمام افتخارات ممکن در دنياي کشتي برسد و حالا با کسب يک مدال طلاي المپيک و دو مدال طلاي جهان در صدر مدعيان اين وزن براي رسيدن به عنوان قهرماني قرار دارد.
بوررو در مسابقات جهاني نورسلطان به قدري باصلابت ظاهر شد و بزرگان کشتي جهان را با اختلاف فاحش و مقتدرانه شکست داد که همه حاضران در سالن انگشت به دهان کرد.
ديگر مدعي اين وزن آرتم سورکوف نام دارد. نماينده ۲۷ ساله روس‌ها که مدال طلا، نقره و دو برنز جهان، طلاي بازي‌هاي اروپايي و دو طلا و يک برنز اروپا را با خود به يدک مي‌کشد، جنگي بي امان را بر سر گرفتن مدال طلاي المپيک با ساير رقبا به راه خواهد انداخت. 
روس‌ها که بعد از ناکامي واچادزه در رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۱ استانبول و عدم کسب سهميه در اين وزن با تيمي ناقص راهي المپيک ۲۰۱۲ لندن شدند، سال‌ها به دنبال مهره‌اي ايده‌آل در اين وزن مي‌گشتند. از همين رو رقابتي داغ بين مدعيان داخلي از جمله همين سورکوف، آدام کوراک و اسلامبک آلبيف برگزار کردند.
مدال نقره سال ۲۰۱۳ جهان توسط آلبيف، طلاي بازي‌هاي اروپايي و برنز سال ۲۰۱۵ جهان توسط سورکوف و قهرماني در اروپا توسط آدام کوراک نتيجه همان رقابت داغ داخلي بود، اما دو مدال نقره و برنز جهان طي ۶ دوره رقابت‌هاي جهاني و المپيک چيزي نبود که روس‌ها را قانع کند و آن‌ها همچنان به دنبال مهره‌اي قابل اتکا در اين وزن مي‌گشتند.
آرتم سورکوف در المپيک ريو حضور نداشت و روس‌ها که توسط آلبيف در المپيک راه به جايي نبرده بودند، بار ديگر ميدان را در اختيار سورکوف قرار دادند که او هم توانست براي دومين بار از سکوي سوم جهان بالا برود و مدال برنز رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۷ پاريس را به سينه بزند تا با اين مدال به نوعي اعتماد کادرفني تيم‌ملي روسيه را جلب کرده و تاحدودي به اهداف آن‌ها در اين وزن جامه عمل بپوشاند.
سورکوف که ديگر مدعيان داخلي را به رسميت نمي‌شناخت و آن‌ها را وادار ساخته بود تا به وزني بالاتر صعود کنند، در رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۸ توانست بعد از ۸ سال مدال طلاي وزن ۶۶ کيلوگرم را براي روس‌ها به ارمغان بياورد و جاي پاي خود را در تيم‌ملي محکم‌تر کند. سورکوف در رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۹ نورسلطان هم تا فينال مقتدرانه بالا آمد، اما در ديدار پاياني حريف قدرت و خواهندگي بالاي اسماعيل بورروي کوبايي نشد و به ناچار به مدال نقره اکتفا کرد.
به جمع مدعيان ياد شده بايد نام بالينت کورپاسي را نيز اضافه کنيم. وي که سال ۲۰۱۵ مدال نقره بازي هاي اروپايي را پس از باخت به چونائف به دست آورده است، از کشتي گيران زهردار و خطرناک اين وزن به شمار مي‌رود و اگر اضافه وزن نامتعارفش براي رسيدن به وزن قانوني گريبانگيرش نشود، قطعا در المپيک پا پيچ بزرگان اين وزن خواهد شد. کورپاسي به هيچ عنوان نبايد دست کم گرفته شود چرا که از کوچکترين اشتباه از سوي حريف بيشترين استفاده را برده و به امتياز مي‌رسد. اين کشتي‌گير مجارستاني تاکنون ۴ مرتبه از سکوهاي اول تا سوم قهرماني جهان بالا رفته و ۳ مدال طلا و برنز اروپا را هم در کارنامه افتخاراتش جا داده است، که البته بايد بگوييم که تمام اين افتخارات در وزني بالاتر به دست آورده است و بعيد است در آستانه ۳۵ سالگي و کم کردن کيلوهاي زياد از وزن بدن بتواند صلابتي که در وزن ۷۲ کيلوگرم داشته است را در مقابل رقباي اين وزن داشته باشد.
کره جنوبي هم بار ديگر ميدان را در اختيار ريو هان سوي پا به سن گذاشته، قرار داده است. کشتي‌گيري که سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ مدال طلاي جهان را به گردن آويخت، عنوان نايب قهرماني در رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۵ لاس‌وگاس را ضميمه افتخاراتش کرد، در بازي هاي آسيايي ۲۰۱۴ اينچئون و ۲۰۱۸ جاکارتا به مقام قهرماني دست يافت و تاکنون ۴ مدال طلا و يک برنز هم از رقابت‌هاي قهرماني آسيا به سينه زده است تا همچنان به عنوان يکي از مدعيان شاخص اين وزن از او ياد کنيم. البته اين کشتي‌گير کره‌اي در جام جهاني ۲۰۱۳ مقابل افشين بيابانگرد تن به شکست داد، اما انتقام اين شکست را در بازي هاي آسيايي اينچئون گرفت و موفق شد بيابانگرد را از پيش رو برداشته و به مقام نخست برسد. او در فينال مسابقات آسيايي ۲۰۱۵ نيز توانست محمدعلي گرايي را شکست دهد و به طلاي آن رقابت‌ها برسد، اما ۶ سال بعد در رقابت‌هاي گزينشي المپيک در قزاقستان تقاص آن شکست را مقابل محمدرضا گرايي پس داد.
فرانک استابلر آلماني هم مدعي ديگر اين وزن خواهد رود. استابلر تا زماني‌که در وزن ۷۲ کيلوگرم کشتي مي‌گرفت به کسي باج نداد و تمام بزرگان دنيا را مقتدرانه شکست داد، اما کم کردن کيلوهاي اضافي براي رسيدن به وزن ۶۶ کيلوگرم در رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۹ نورسلطان از او کشتي‌گيري بي‌دفاع در مقابل اسماعيل بورروي کوبايي ساخت و همه شاهد شکست يک‌طرفه‌اش مقابل اين کوبايي قلدر بوديم. البته استابلر در نورسلطان توانست روي سکوي سوم جلوس کند تا در همان گام اول به هدفش که کسب سهميه المپيک بود، برسد. استابلر در المپيک ۲۰۱۲ در جايگاه پنجم قرار گرفت، سال ۲۰۱۳ عنوان سوم رقابت‌هاي جهاني بوداپست از آن خود کرد، سال ۲۰۱۴ در جام زومباتلي مجارستان در حالي به حميد سوريان باخت که نماينده کشورمان در وزني بالاتر به مصاف رقباي خويش رفته بود. در مستبقات جهاني ۲۰۱۴ تاشکند هم مقابل اميد نوروزي باخت، اما يک سال بعد در رقابت‌هاي جهاني لاس‌وگاس توانست به مدال طلاي وزن ۶۶ کيلوگرم جهان بوسه بزند. استابلر در المپيک ريو با دو باخت مقابل استفانک و توموهيروي ژاپني نصيبي از مدال‌هاي توزيع شده نبرد و پس از آن به وزن ۷۱ کيلوگرم صعود کرد توانست بالاتر از ساير رقبا از سکوي نخست جهان بالا برود. اين کشتي‌گير آلماني که مسلح به سالتو و سالتو بارانداز است، در رقابت‌هاي جهاني ۲۰۱۸ بوداپست هم تمامي رقبا را از دم تيغ گذراند و مقتدرانه قهرمان جهان شد، اما در مسابقات جهاني ۲۰۱۹ نورسلطان در حاليکه کيلوهاي زيادي از وزن خود را کاسته بود، در ديداري يک‌طرفه به بورروي کوبايي باخت و در پايان روي سکوي سوم جهان قرار گرفت. دو مدال طلا و يک برنز اروپا به انضمام يک برنز بازي‌هاي اروپايي از ديگر دستاوردهاي اين کشتي‌گير آلماني به حساب مي‌آيند. 
 به اسامي ياد شده بايد نام ماته نمس صربستاني را هم اضافه کنيم. کشتي‌گير زهردار و غيرقابل پيش‌بيني صربستاني‌ها که جاي داوور استفانک قهرمان دوره گذشته المپيک را گرفته و با مدال برنز جهان و بازي‌هاي اروپايي و مدال طلاي اروپا به استقبال رقبا خواهد رفت.
محمد ابراهيم سيد مصري هم به شدت بوي مدال مي‌دهد و اگر در پايان رقابت‌هاي اين وزن او را روي يکي سکوها ببينيم، اصلا نبايد تعجب کنيم. چرا که او طي سال‌هاي اخير هيچ‌گاه مقابل مدعيان تراز اول اين وزن از پيش باخته نبوده است و همواره رقابتي ميلي‌متري مقابل نفرات برتر اين وزن داشته است و بعيد نيست در المپيک ورق برگردد و اين بار پيروزي به نام او ثبت شود. در کارنامه اين کشتي‌گير جوان مصري دو مدال طلاي زير ۲۳ سال جهان، طلاي بازي‌هاي آفريقايي و ۴ طلا و يک نقره قهرماني آفريقا ديده مي‌شود. 
کارن اصلانيان از ارمنستان و پرويز نصيب‌اف اوکرايني هم از مدعيان اين وزن به حساب مي‌آيند که به هيچ عنوان شانس خود را کمتر ساير مدعيان اين وزن نمي‌دانند
در نهايت بايد ديد در يکي از شلوغ‌ترين اوزان کشتي فرنگي در المپيک کداميک از نامداران سکوهاي قهرماني را از آن خود خواهند کرد يا شايد هم بايد شاهد شگفتي‌سازي جوانان جوياي نام در ميان بزرگان باشيم.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد