طرفداري/ يورو 2020 به پايان رسيد اما آثار آن همچنان المپيک را تحت تاثير قرار مي دهد.
لامون مارسل جيکوبز ايتاليايي با ثبت زمان 9 ثانيه و 80 صدم ثانيه در دو 100 متر به مدال طلا در المپيک 2020 توکيو رسيد. اين دونده که از مادري ايتاليايي در آمريکا متولد شده است، يکي از مهم ترين افتخارات ورزش ايتاليا در المپيک توکيو را به ثبت رساند. ايتاليايي ها پس از فتح يورو 2020، اين بار با قهرماني جيکوبز در دو 100 متر و جان مارکو تامبري در پرش ارتفاع، يک روز تاريخي را در مسابقات دو و ميداني المپيک سپري کردند. بسياري از کاربران در شبکه هاي اجتماعي، لحظه برخورد کيه ليني با ساکا در فينال يورو 2020 را وارد دو 100 متر المپيک کردند و به شوخي نوشتند کيه ليني در موفقيت ايتاليايي ها در المپيک نيز نقش دارد!


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد