تسنيم/ دبيرکل فدراسيون فوتبال سوريه از کنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) درخواست برگزاري بازي با ايران در زمين بي طرف را کرده، در شرايطي که به قوانين آشنايي ندارد.
دبيرکل فدراسيون فوتبال سوريه در شرايطي از اعتراض به AFC و درخواست براي برگزاري ديدار با ايران در زمين بي طرف با اشاره به وضعيت همه‌گيري ويروس کرونا در ايران صحبت کرده بود که گويا راه قانوني اعتراض را نمي‌داند.
مسئول مسابقات نهايي انتخابي جام جهاني فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) است که معرفي داوران، ناظران مسابقات، بررسي تخلفات و هر مسئله ديگري از سوي اين نهاد صورت مي‌گيرد. AFC نيز از سوي فيفا مامور برگزاري مسابقات است، اما تمامي درخواست‌هاي رسمي بايد براي فيفا ارسال شود.
بنابراين به نظر نمي‌رسد اعتراض دبيرکل فدراسيون فوتبال سوريه به شرايط ميزباني ايران در وضعيت کرونا و درخواست براي برگزاري بازي در زمين بي طرف، جنبه رسمي و جدي داشته باشد. مطرح شدن اين اعتراض در رسانه‌هاي عرب زبان هم که در رسانه‌هاي داخل ايران بازتاب داشته، صرفاً براي وارد کردن فشار به تيم ملي ايران در اولين قدم از مسابقات انتخابي جام جهاني است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد