مهر/ قهرمان اسبق کشتي جهان با همت و کمک مردم و در قالب پويش آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد، موفق به انجام اقدامات لازم براي آزادي سه زنداني شد.

حسن رحيمي قهرمان کشتي آزاد جهان و عنواندار المپيک به نمايندگي از مؤسسه خيريه خادمين علي ابن ابيطالب (ع) مبلغ تأمين شده از سوي مردم را به حساب مرجع مربوطه واريز کرد تا با حکم قاضي، مراحل قانوني آزادسازي يک زنداني زن جرايم غيرعمد صورت گيرد.
اين زن زنداني جرايم غير عمد با وجود طي شدن مدت زمان محکوميتش، اما به دليل نداشتن توان مالي همچنان در بند بود که با کمک نيکوکاران آزاد و به آغوش خانواده خود باز خواهد گشت.
در همين راستا يک نوجوان و جوان زنداني جرايم مالي غير عمد نيز با مشارکت و همدلي خيرين از تلخي محکوميت و زندان رهايي يافتند.
کمک به آزادي زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد يک سنّت حسنه و عمل خيري است که توسط مؤسسه خيريه خادمين علي ابن ابيطالب (ع) در سال جاري با انجام مراسم گلريزان در زورخانه به ديگر برنامه‌هاي اين خيريه اضافه شده است.
مؤسسه خيريه خادمين علي ابن ابيطالب (ع) با حضور جمعي از چهره‌هاي مطرح و قهرمانان ورزشي با مديريت رسول خادم قهرمان کشتي المپيک و جهان و همراهي پرويز پرستويي هنرمند خوشنام ايران با هدف خدمت و کمک رساني به هموطنان نيازمند در مناطق محروم کشور و در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي فعاليت‌هاي چشمگيري دارد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد