مهر/ فدراسيون کشتي مدتهاست در روند اعزام تيم‌هاي ملي به ميادين رسمي و تدارکاتي با چالش و دغدغه بزرگي بنام هزينه‌هاي ميلياردي سفر و ثبت‌نام کشتي‌گيران همراه است.

بي ترديد فدراسيون کشتي را بايد يکي از متفاوت‌ترين فدراسيون‌هاي ورزشي ايران خواند که قابل قياس با رشته‌هاي ديگر نيست. در واقع فدراسيون کشتي با داشتن دو رشته مهم و مدال آور کشتي آزاد و فرنگي بايد چند برابر فدراسيون‌هاي تک رشته‌اي تلاش و هزينه کند. اين موضوع زماني پيچيده‌تر مي‌شود که همين دو رشته آزاد و فرنگي نيز به رده‌هاي نوجوانان، جوانان، اميدها و بزرگسالان تقسيم مي‌شود. رده‌هايي که هر کدام بايد در رقابتهاي قهرماني آسيا، جهان و المپيک و همچنين ميادين تدارکاتي شرکت کنند و با توجه به انتظارات و توقع بالا از کشتي همواره بايد با دست پر به کشورمان باز گردند. به همين دليل فدراسيون کشتي به نوعي محکوم به انجام اعزام تيم‌هاي ملي با هر مشکل و چالشي است که البته تاکنون نيز متوليان فدراسيون توانسته‌اند از پس هزينه‌هاي سنگين تمامي اعزام‌ها بر آيند.
شايد براي برخي اين سوال بوجود آيد که چرا اعزام به تورنمنت‌هاي بين‌المللي کشتي هزينه‌هاي بسيار سنگيني براي متوليان کشتي دارد. پس بايد به اين نکته اشاره کرد که معمولاً کشورهاي ميزبان‌، فقط هزينه اسکان و ترانسفر تيم‌هاي شرکت‌کننده را برعهده دارند و هزينه سنگين بليت هواپيما و ثبت نام در مسابقات برعهده تيم‌هاي ميهمان است. بدين ترتيب فدراسيون کشتي بايد در هر اعزام خارجي علاوه بر هزينه سرسام آور سفر هوايي، بابت هر کشتي‌گير نيز هزينه ارزي بالايي را به عنوان ثبت‌نام در مسابقات پرداخت کند. چيزي که در کمتر رشته‌اي در سطح بين‌المللي وجود دارد اما سالهاست گريبان کشتي کشورمان را گرفته است.
حال در نظر بگيريد براي ثبت نام تيم‌هاي ملي کشتي در دو رشته آزاد و فرنگي، آن هم در ۱۰ وزن (حدود ۴۰ نفر در قالب تيم‌هاي اعزامي) بايد چه هزينه سنگين و ميلياردي با توجه به نرخ ارز پرداخت شود. به عنوان مثال مي‌توان به مسابقات جهاني ۲۰۲۱ نروژ اشاره کرد که فدراسيون کشتي بايد براي اعزام هر کشتي‌گير حدود ۲۳ ميليون تومان براي بليت هواپيما هزينه کند. ضمن اينکه هزينه ثبت‌نام در اين مسابقات نيز مبلغي حدود ۸۹ هزار يورو برآورد شده است.
به هر حال با پايان بازي‌هاي المپيک توکيو و آغاز فصل جديدي از رويدادهاي بين المللي پيش روي کشتي ايران بايد چالش بزرگ و کمرشکن هزينه‌هاي ميلياردي را هم در نظر گرفت که متوليان فدراسيون کشتي همچنان با آن دست به گريبان خواهند بود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد