تسنيم/ جمعي از پيشکسوتان داوري کشورمان در نامه‌اي به فدراسيون فوتبال خواستار اصلاح برخي امور در کميته داوران شدند.
جمعي از پيشکسوتان داوري کشورمان در نامه‌اي به حسن کامراني‌فر سرپرست دبيرکلي فدراسيون فوتبال، خواستار بررسي انتصابات کميته داوران شدند و تأکيد کردند برخي از انتصابات اين کميته با آيين‌نامه فدراسيون جهاني فيفا مطابقت ندارند.


پيشکسوتان داوري کشورمان در اين نامه 10 راهکار و پيشنهاد خود به فدراسيون فوتبال را ارائه کردند. نامه‌اي که تاکنون پاسخي از سوي فدراسيون فوتبال نداشته است.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد