خبر ورزشي/ روزي که اسامي اعضاي هيات‌مديره استقلال را اعلام کردند نام احمد مددي در ميان آنها نبود.
گفته مي‌شود نام احمد مددي به اعضاي هيات‌مديره استقلال اضافه شده و حالا اين هيات‌مديره سه عضو دارد. همان طور که مي‌دانيد پرويز مظلومي و اصغر ملکيان هم از ديگر اعضاي هيئت مديره هستند و حالا قرار است اين مديران به زودي در مورد کادر فني استقلال تصميم بگيرند.
اصغر ملکيان رئيس هيات‌مديره استقلال گفته بود به زودي در مورد عملکرد کادر فني استقلال تصميم مي‌گيريم وبايد ديد آيا مديران استقلال با مجيدي قطع همکاري مي‌کنند يا نه؟ آن چه مسلم است مديران استقلال با مجيدي زاويه دارندو البته نتايج استقلال هم در ماههاي گذشته خوب نبوده است.
مجيدي قبلا گفته بود هر وقت مرا نخواهند مي‌روم و بقيه پولم را هم نمي‌گيرم اما بهر حال بايد منتظر تصميم مديران استقلال بود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد