تسنيم/ بالاخره امروز خبر رسيد که قايق‌ها از گمرک قشم ترخيص شده و در حال بارگيري براي رسيدن به تهران است.

فدراسيون قايقراني ايران سال 96 اقدام به خريد تعداد 34 عدد قايق‌ در رشته روئينگ کرد، اما هزينه آن را کامل پرداخت نکرد تا اينکه در سال 98 مبلغ باقيمانده تأمين و تير ماه امسال قايق‌ها وارد قشم شد. اما از همان زمان قايق‌ها در گمرک باقي ماند و حتي در شرايطي که اين قايق‌ها  قبل از المپيک يکي از نيازهاي قايقرانان بود، باز هم اين ترخيص انجام نگرفت و نامه‌نگاري‌ها و پيگيري‌ها بي نتيجه ماند به طوري که بعد از المپيک، عليرضا سهرابيان، رئيس فدراسيون قايقراني ابراز اميدواري کرد که اين قايق‌ها به المپيک 2024 پاريس برسد!
بعد از اين کش و قوس‌ها بالاخره امروز خبر رسيد که قايق‌ها از گمرک قشم ترخيص شده و در حال بارگيري براي رسيدن به تهران است و طي چند روز آينده قايق‌ها در درياچه آزادي در اختيار قايقرانان قرار مي‌گيرد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد