فارس/ عضو هيات مديره باشگاه استقلال گفت: بعد از شکست استقلال مقابل الهلال از ناراحتي تا صبح نخوابيدم و حالم مساعد نبود اما يک عده که ماهيت آنها مشخص است ناجوانمردانه توهين مي کنند.
پرويز مظلومي در خصوص اتفاقاتي که طي روزهاي گذشته براي وي رخ داده و يک هوادار در فرودگاه امام به وي فحاشي کرده است اظهار داشت: جا دارد از همه کساني که در اين چند روز از من حمايت کردند تشکر کنم، آنها حس کردند ممکن است همين اتفاق يک روز براي آنها رخ بدهد و به همين دليل آن حرکت زشت را محکوم کردند.الان هم پرونده فرد هتاک باز است و او در اختيار مقامات قضايي است.
وي افزود: شرايط اين روزها را درک مي کنم و از اين روزها در دوران 40 ساله فوتبالم زياد ديده ام. از شرايطي که براي استقلال به وجود آمده خيلي ناراحتم اما آنهايي که همه چيز را ناديده مي گيرند را به خدا واگذار مي کنم. مطمئنا خدا نظاره گر اعمال همه بندگانش است، اگر کسي من را قضاوت کرده او را به خدا واگذار مي کنم.
عضو هيات مديره باشگاه استقلال تاکيد کرد: در اين مدتي که در هيات مديره بودم ريالي پول نگرفته ام که بابت آن اين همه توهين شنيدم. البته ايرادي ندارد چون به اين رفتارها عادت کرده ام ولي تعجب مي کنم با وجود اينکه يک عده از عوامل توهين شناسايي شده اند چرا با آنها برخورد نمي شود؟ خوب مي دانم پليس فتا مدت ها است که در حال بررسي وضعيت اين افراد است و همه آنها شناسايي شده اند اما اينکه چرا با اين افراد برخورد نمي شود براي من سوال است.
مظلومي به فارس تاکيد کرد: از زماني که سرپرست و عضو هيات مديره استقلال شدم بارها توسط يک عده مورد توهين قرار گرفتم که خط و ربط آنها براي پليس هم مشخص شده است. حساب اين افراد از هواداران جدا است چون اين افراد فقط در فضاي مجازي فحاشي مي کنند، اين افراد فقط وظيفه دارند استقلال را به هم بريزند، همه را به جان هم بيندازند و خيلي کارهاي کثيف انجام بدهند. من هوادار واقعي استقلال را مي شناسم، هر روز با آنها زندگي مي کنم، در کوچه و خيابان و فروشگاه آنها را مي بينم، هيچکدام از آنها کوچکترين رفتار زشتي ندارند و بعضا شده دقايق زيادي با هم صحبت کرده ايم اما يک عده به اسم هوادار اين کارها را انجام مي دهند که هوادار استقلال را خراب کنند. مگر من در زماني که سرمربي تيم بودم و آن نتايج را با هم در دربي گرفتيم هواداران را نديدم
وي خاطرنشان کرد: مي دانم هوادار استقلال تحت فشار است، نمي توانم به آنها بگويم صبر کنيد چون صبرشان تمام شده است اما از آنها مي خواهم آرامش داشته باشند. بعد از شکست استقلال مقابل الهلال از ناراحتي تا صبح نخوابيدم و حالم مساعد نبود، من زندگي ام را به پاي استقلال گذاشتم و دلم براي اين تيم مي سوزد، من هم همان حالي را دارم که هواداران بعد از باخت به الهلال داشتند اما يک عده که ماهيت آنها مشخص است ناجوانمردانه توهين کردند. مي دانم هواداران استقلال تنها با موفقيت و نتيجه گرفتن تيم آرام مي شوند،آنها مي خواهند  تيمشان موفق شود اما اگر در اين شرايط آرامش به تيم تزريق نشود مطمئنا باز هم موفقيتي به دست نمي آيد.
عضو هيات مديره باشگاه استقلال يادآور شد: يک عده در اينگونه مواقع سوء استفاده مي کنند و هيچکس در استقلال رحم نمي کنند. من در مقابل اين افراد  که تعدادشان زياد هم نيست خيلي ساکت مانده ام، در اين مدت چيزهايي ديده ام که بهتر است دهانم بسته بماند. حرف بزنم زمين و زمان به هم مي ريزد ولي هيچوقت دوست نداشتم وارد حواشي و اينگونه مسائل باشم. شايد يک عده فکر کنند مظلومي ساکت است و حرفي نمي زند ولي به خدا قسم اگر اين روند ادامه داشته باشد حرف هايي مي زنم که سنگ روي سنگ بند نشود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد