آخرين خبر/ وزير ورزش به خوبي مي‌داند ادامه کار مديران فعلي استقلال با فرهاد مجيدي در حال حاضر مقدور نيست.

به گزارش خبرورزشي، ماجراي مديران باشگاه استقلال با فرهاد مجيدي از مرحله تعارفات مرسوم گذشته و وارد داستان تصميم گيري شده است.

البته مديران باشگاه که چه عرض کنيم؛ اين وزارت ورزش است که که هنوز وضعيت مديريتي دو باشگاه پرسپوليس و استقلال را در دولت جديد مشخص نکرده و به نظر مي‌رسد که در اين رابطه به زودي بايد تصميم گرفت.
سنجش شرايط از سوي وزير تازه نفس اما حق طبيعي اوست؛ با اين همه فرصت چنداني وجود ندارد و تعلل بيشتر نيز نمي‌تواند گره اي از مشکلات باز کند. تجمع تکراري تعدادي هوادار مقابل ساختمان باشگاه يا وزارت ورزش، نشان مي‌دهد که بايد در اين باره هر چه زودتر وارد فاز تصميم گيري شد. 

وزير ورزش به خوبي مي‌داند ادامه کار مديران فعلي استقلال با فرهاد مجيدي در حال حاضر مقدور نيست؛ تعارفي هم در اين زمينه وجود ندارد. يا احمد مددي و ملکيان بايد بروند يا فرهاد مجيدي بماند؛ راه حل دوم نيز وجود ندارد.
آقاي وزير بايد دست به انتخاب بزند و اين کلاف سردرگم را باز کند؛ يا باشگاه استقلال با همين مديران و سرمربي خاصي که حدس زدن نامش چندان دشوار نيست بايد کارشان را جلو ببرند؛ يا مجيدي در استقلال بماند و ديگران بروند...

معلق نگه داشتن فرآيند تصميم سازي در استقلال، مشکلش اين است که زمان بيش از اين تلف مي‌شود که اگر چنين نبود بايد خيلي پيشتر از اينها براي استقلال تعيين تکليف مي‌شد. اتصال موقت مجيدي به مديريت باشگاه در نقل و انتقالات، معنايي جز اينکه تيم استقلال با سليقه همين سرمربي در حال بسته شدن است ندارد.

اگر عزمي‌براي ايجاد تغييرات در همان بدو کار وجود داشت شايد وضعيت به اصطلاح قاراشميش نمي‌شد اما به وزير جديد بابت حضور کوتاه مدتش در وزات ورزش هم حق مي‌دهيم. او بايد تصميمش را بگيرد و از اين لحظه به بعد هم کمي‌سرعت و دقتش را زياد کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد