فارس/ رئيس کميته تربيت بدني کميسيون فرهنگي مجلس گفت: موضوع طراحي لباس تيم فوتبال بانوان قابل توجيه و چشم پوشي نيست و فدراسيون بايد پاسخگو باشد.
احمد راستينه در مورد لباس اعزامي تيم ملي بانوان به مسابقات مقدماتي قهرماني آسيا که با حواشي زيادي روبرو بود، اظهار داشت: متأسفانه آنچه اتفاق افتاده نه قابل توجيه است و نه قابل چشم‌پوشي. وزارت ورزش مسئوليت دارد که اين موضوع را پيگيري کند و فدراسيون هم به خاطر چنين قصوري بايد پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: فرهنگ عفاف و حجاب، اصالت ايراني و اسلامي ماست. فرزندان اين سرزمين افتخار مي‌کنيم که در فرهنگ ملي و ديني‌شان بحث حجاب و عفاف برايشان اهميت زيادي دارد، اما آنچه ديده مي‌شود برخي مديران و مسئولين با تسامح و برنامه‌ريزي به دنبال تغيير نگاه و باور جوانان هستند.
رئيس کميته تربيت بدني کميسيون فرهنگي مجلس عنوان کرد: گرچه اين مسأله ساده‌اي است اما نشان مي‌دهد مديران حاکم بر جريان ورزش ما نياز به بازنگري و اصلاح رويه و عمل در اجرا دارند؛ به گونه‌اي که بر اساس مصوبات قانوني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همه مکلفند نسبت به نهادينه کردن اين فرهنگ غني اهتمام داشته باشند.
وي ادامه داد: بانوان ورزشکار ما افتخارآفرين هستند و هميشه خوش درخشيده‌اند؛ مانند بانويي که با چادر روي سکو ايستاد و فرهنگ ما را به نمايش گذاشت. بايد اين نوع کارها سرلوحه اقدامات مسئولان ما باشد.
راستينه تأکيد کرد: به عنوان مسئول کميته تربيت بدني حتما اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم و به مسئولان ذي ربط تذکر شديد مي‌دهم و خواستار اصلاح اين رويه هستيم و مي‌خواهيم که گزارش اين اصلاح را به ما بدهند. کساني که کوتاهي کرده‌اند حتما بايد طبق قانون با آنها برخورد شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد