فارس/ با اعلام فدراسيون بين المللي بيليارد و اسنوکر، ايران رسما ميزان مسابقات شش توپ اسنوکر و ۱۵ توپ تيمي جهان شد.
مجمع جهاني فدراسيون بين المللي بيليارد و اسنوکر با حضور روساي فدراسيون هاي ملي در دوحه قطر برگزارشد. در اين نشست که علاوه بر مجمع ساليانه مجمع انتخاباتي نيز بود، رئيس، دبير کل و خزانه دار در سمت هاي خود ابقا شدند.
از مهمترين نکات حائز اهميت اين مجمع که پيش از اين با رايزني هاي رئيس فدراسيون کشورمان و همکاري فدراسيون هاي عضو فدراسيون جهاني همراه بود، ميزباني مسابقات ۶ توپ جهاني ومسابقات تيمي ۱۵ توپ در سال ۲۰۲۳ به ايران واگذار شد.
مسابقات اسنوکر ۶ توپ يکي از پر طرفدارين رشته هاي ورزش هاي بيلياردي است که علاقه مندان بسياري در سراسر دنيا دارد.  


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد