آخرين خبر/ آنتونلا روکوزو، همسر ليونل مسي در اين روز ها که فوق ستاره آرژانتيني به پاريس نقل مکان کرده است، تصاوير مختلفي را به همراه بچه هايش در پايتخت کشور فرانسه منتشر کرده است.

به گزارش فوتبالي، ليونل مسي و آنتونلا روکوزو، سه پسر با نام هاي تياگو، ماتئو و چيرو دارند که هر سه در سن مدرسه هستند و چندي پيش همسر مسي تصويري را از بچه هاي مسي منتشر کرده بود که آن ها آماده رفتن به مدرسه در روز اول مدرسه در پاريس فرانسه بودند.
اکنون به تازگي همسر تصاويري را منتشر کرده است که در آن ها مي بينيم که همسر مسي، سه پسر خود را به يکي از پارک هاي نزديک به برج ايفل برده است به طوري که نماي برج ايفل در پشت اين تصاوير به طور واضح و نزديکي ديده مي شود.
بچه هاي مسي در اين پارک در شهر پاريس فرانسه و روي يکي از وسايلي که مخصوص بازي کودکان است مشغول بازي هستند و همسر مسي هم از آن ها فيلم مي گيرد و نماي برج ايفل در پشت سر اين بچه ها قابل ديدن است و به نظر مي رسد که خانواده ليونل مسي در حال عادت به زندگي در شهر پاريس پس از ساليان سال زندگي در شهر بارسلوناي اسپانيا هستند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد