ورزش 3/ لئوناردو، مدير ورزشي پاريسن‌ژرمن مدعي شد اخبر منتشر شده در مورد دستمزد ليونل مسي حقيقت ندارد.
باشگاه پاري سن ژرمن هنوز مدت زمان قرارداد و دستمزد ليونل مسي را منتشر نکرده و اين باعث شده در اين چند هفته شايعاتي زيادي در اين رابطه منتشر شود. نشريه اکيپ امروز در گزارشي مدعي شد بر اساس توافق ميان پاري سن ژرمن و ستاره آرژانتين، ليونل مسي در هر دو فصل ابتدايي حضور خود در پاريس مبلغ در 30 ميليون يورو و پس از آن فصل سوم دستمزدي به ارزش 40 ميليون يورو به صورت خالص دريافت خواهد کرد. اما لئوناردو خيلي سريع به اين شايعات واکنش نشان داده و تاکيد کرد گزارش نشريه اکيپ در مورد ليونل مسي دور از واقعيت است.

لئوناردو گفت: "ما نمي توانيم تيتر يک روي جلد نشريه اکيپ را قبول کنيم. اين اخبار کاملا نادرست بوده، نشان دهدنده بي احترامي به ما بوده و باشگاه پاري سن ژرمن اين رفار را دوست نداشته است. خبر نشريه اکيپ در مورد قرارداد ليونل مسي از نظر مدت و دستمزد خيلي دور از حقيقت بوده است.
البته بندهاي محرمانه اي در قرارداد وجود دارد، اما مي توانم اعلام کنم که خبر قرارداد سه ساله درست نيست. من زمان انتشار اين خبر را درک نمي کنم و اين شايعات واقعا خيلي از حقيقت فاصله دارد. مدت قرارداد ليونل مسي دو سال بوده و هيچ گزينه اجباري يا غير اجباري براي سال سوم وجود ندارد."


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد