طرفداري/ لوشامپيونه دوباره پنجمين ليگ معتبر اروپايي شد.
ليگ1 فرانسه در جديدترين رنکينگ يوفا به جايگاه قبلي خود در رتبه پنجم بازگشت. پس از بازي هاي هفته اول فصل 2021/22 رقابت هاي اروپايي و عملکرد نسبتاً بهتر تيم هاي فرانسوي نسبت به تيم هاي پرتغالي، لوشامپيونه فرانسه دوباره در جمع 5 ليگ معتبر اروپايي قرار گرفت. البته هنوز فاصله هر دو ليگ در رنکينگ يوفا بسيار نزديک است و هر برد تيم هاي فرانسوي يا پرتغالي مي تواند دوباره ترتيب قرار گرفتن اين دو ليگ در جدول را عوض کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد