طرفداری/ مهاجم استقلال با برگه فسخ قرارداد به جمع آبی پوشان اضافه شد و بنابراین استقلالی ها تعهدی در قبال پرداخت پول رضایتنامه او ندارند.
امین قاسمی نژاد متعهد شده بود خودش پول رضایتنامه اش را پرداخت کند.
امروز در خبرها آمده بود موعد چک رضایتنامه امین قاسمی نژاد فرا رسیده ولی این چک پاس نشده است.
با این حال پیگیری ها نشان می دهد امین قاسمی نژاد با در دست داشتن برگه فسخ قرارداد خود با شهرخودرو به استقلال پیوست و به همین دلیل هم پاس نشدن چک او به این باشگاه مربوط نمی شود.
البته استقلال به قاسمی نژاد قول داده بود در تاریخ مقرر بخشی از قرارداد او را به عنوان پیش پرداخت بدهد که این اتفاق رخ نداد و به همین دلیل هم این بازیکن موفق نشده چک خود را که بابت رضایتنامه به باشگاه شهر خودرو داده بود را پاس کند.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید