طرفداری/ معاون اجرایی سابق پرسپولیس دوره آموزشی سربازی را سپری کرد.
دوره آموزشی سربازی ابراهیم شکوری، معاون اجرایی سابق باشگاه پرسپولیس به پایان رسید.
ابراهیم شکوری که قرار بود تنها در دوره آموزشی شرکت کند، با حضور در پادگان 01 ارتش، دوره آموزشی را به اتمام رساند. او که پیش تر از معاونت اجرایی باشگاه استعفا کرده بود، با رفتن جعفر سمیعی از باشگاه پرسپولیس، سرنوشت نامعلومی دارد اما مجید صدری، سرپرست باشگاه در مصاحبه ای اعلام کرده بود که شکوری می تواند بعد از خدمت به پرسپولیس برگردد و کار خود را ادامه بدهد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید