خبر ورزشی/ حرکت جوانمردانه و تحسین برانگیز بازیکن آلتای ترکیه در بازی با ریزه اسپور در لیگ ترکیه را ببینید.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید