طرفداری/ گل یانیس آنتیسته به یوونتوس (اسپتزیا 2-1 یوونتوس).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید