طرفداری/ گل اشرف حکیمی به متس (متس 0-1 پاریسن‌ژرمن).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید