طرفداری/ گل براهیم دیاز به ونتزیا (آث‌میلان 1-0 ونتزیا).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید