آخرین خبر/ گل دوم پاریسن‌ژرمن به متس (دبل اشرف حکیمی در دقیقه 95).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید