تسنیم/ کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دو پرونده‌ اعلام کرد.
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
* پس از بررسی درخواست محمدمهدی محبی به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت مسجد سلیمان، مبلغ 802 میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 17 میلیون و 494 هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.
در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.
* پس از بررسی درخواست فرشاد پیوس به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه چوکای تالش محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت خواسته و پرداخت مبلغ 43 میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.
در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید