مهر/ احتمال اینکه ادامه تغییرات گسترده‌ای که در سطح مدیریت استقلال آغاز شده به تیم‌های پایه و آکادمی این باشگاه نیز برسد، وجود دارد.
مصطفی آجرلو مدیرعامل جدید باشگاه استقلال کارش را طوفانی در این تیم آغاز کرد و همانطور که وعده داده بود تغییرات گسترده‌ای را در مدیریت این باشگاه اعمال کرد.
در حالی که هنوز ۲۴ ساعت از حضور آجرلو در استقلال نگذشته بود، وی نفرات جدیدی را جانشین نفرات قبلی کرد تا باشگاه و مدیران آن را با خودش یکسو و همدست نماید.
احتمال اینکه در ادامه تغییرات گسترده‌ای که در باشگاه ایجاد شده، در مدیریت آکادمی هم تغییراتی انجام شود وجود دارد. در حال حاضر محمد رضا مهران پور یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال عهده دار مدیریت در آکادمی این باشگاه است و این امکان وجود دارد که به زودی یکی دیگر از پیشکسوتان این باشگاه جایگزین وی شود.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید