خبر ورزشی/ جلسه تمرینی امروز استقلال با نرم دوی و در ادامه پاسکاری ساده آغاز شد.
در ادامه مرور یک تاکتیک تیمی در دستور کار قرار گرفت.
بخش اصلی این تمرین را فوتبال در قالب چهار تیم تشکیل داد که کادرفنی بر عملکرد بازیکنان نظارت ویژه‌ای داشت.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید