طرفداری/ محمد دادکان از گزینه های مدیریت تیم پرسپولیس است که حتی در برخی نظر سنجی های فضای مجازی رای بالایی هم آورده است. 
فدراسیون فوتبال در دوران مدیریت محمد دادکان تبدیل به یک نهاد درآمدزا شده بود و کار به جایی رسید که فدراسیون فوتبال به سازمان وقت تربیت بدنی کمک مالی می کرد.
با وجود این که برخی ادعا دارند شرایط فعلی با دوران مدیریت محمد دادکان در فدراسیون سالهای 81 تا 85 متفاوت است اما به واقع قبل از حضور دادکان در فدراسیون فوتبال به عنوان مدیر فدراسیون هم همین حرف ها مطرح بود و حتی پر تیراژترین نشریه ورزشی در آن دوران تیتر زده بود؛ دادکان خوب است اما گیریم رییس فدراسیون فوتبال شد، او می خواهد پول از کجا بیاورد؟
با تلاش های دادکان در دوران حضورش در فدراسیون، وعده هایش عملی شد و فدراسیون فوتبال بی نیاز از تمام کانال های مختلف مالی توانست به یک نهاد مستقل و عاری از کمک های مالی و دست درازی به این سوی و آن سوی تبدیل شود، حتی خلاف برخی مدیران بعدی که قصد داشتند فدراسیون فوتبال را بفروشند و میراث او را بر باد دهند، او در زمان خودش ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه های پرسپولیس و استقلال را خرید، کمپ تیم ملی را دایر کرد و قصد داشت کمپ ییلاقی تیم ملی فوتبال را هم در ارتفاعات جنگلی شمال دایر کند که ماجرای کنار گذاشتن او از فدراسیون فوتبال پیش آمد و به نوعی در آن مقطع جلوی پیشرفت فوتبال گرفته شد.
حالا دادکان ادعا می کند می تواند پرسپولیس را با تنها یک پیش شرط اداره کند، دادکان از ابتدا همین شرط را مطرح کرده بود و حالا همان ادعا را دوباره بیان کرده است؛ بدهی های پرسپولیس را بپردازید، همه هزینه های جاری پرسپولیس آن هم به بهترین شکل ممکن با من، دادکان قبلا این ادعا را یک بار ثابت کرده است. دادکان می گوید اگر وزارت ورزش تمام بدهی های قبلی پرسپولیس را صاف کند، او برای اداره این باشگاه نیاز به حتی یک ریال هم کمک یا حمایت دولتی ندارد.
برای پرسپولیسی که در سالهای اخیر همواره دچار مشکل مالی بوده و مدیریت هایش معمولا با فقدان تخصص یا فقدان تعهد مالی روبرو بوده اند، وجود مردی مثل محمد دادکان مغتنم است، به نظر می رسد سخت ترین گزینه در این میان اعلام آمادگی دادکان باشد نه تایید وزارت ورزش چرا که پرداخت بدهی های گذشته در ازای حضور دادکان هم برای وزارت ورزش و هم برای بالندگی فوتبال ایران که پرسپولیس در آن بیشترین سرمایه انسانی را در اختیار دارد به صرفه اقتصادی و معنوی است.
باور کنید حضور دادکان دردسری برای کسی ندارد که اسباب نگرانی را فراهم آورد، بد نیست حمید سجادی با نظر سنجی از بزرگان و هواداران پرسپولیس متوجه شود این گزینه برای این صندلی بهترین است.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید