ایسنا/ قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال برای فصل بیست و یکم برگزار شد.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید

قرعه‌کشی فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، امروز (شنبه) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم لیگ برتری و مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد.
بازی‌های هفته اول تا پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است: (تیم‌های سمت چپ، میزبان هستند.)
هفته اول
نفت مسجدسلیمان – پیکان
آلومینیوم اراک – پدیده
ذوب‌آهن – صنعت نفت آبادان
پرسپولیس – فولاد خوزستان
تراکتور – گل‌گهر سیرجان
هوادار – استقلال
فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران
مس رفسنجان – سپاهان
هفته دوم
سپاهان – نفت مسجدسلیمان
پدیده – مس رفسنجان
استقلال – ذوب‌آهن
فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک
پیکان – هوادار
گل‌گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز
صنعت نفت آبادان – تراکتور
نساجی مازندران – پرسپولیس
هفته سوم
نفت مسجدسلیمان – پدیده
ذوب‌آهن – پیکان
مس رفسنجان – فولاد خوزستان
نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان
تراکتور – استقلال
پرسپولیس – آلومینیوم اراک
فجرسپاسی شیراز – صنعت نفت آبادان
هوادار – سپاهان
هفته چهارم
فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان
پدیده – هوادار
سپاهان – ذوب‌آهن
پیکان – تراکتور
گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس
استقلال – فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران
هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک
ذوب‌آهن – پدیده
هوادار – فولاد خوزستان
فجرسپاسی شیراز – پیکان
گل‌گهر سیرجان – صنعت نفت آبادان
تراکتور – سپاهان
نساجی مازندران – استقلال
پرسپولیس – مس رفسنجان
هفته ششم
مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان
پدیده – تراکتور
فولاد خوزستان – ذوب‌آهن
پیکان – نساجی مازندران
استقلال – گل‌گهر سیرجان
صنعت نفت آبادان – پرسپولیس
سپاهان – فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک – هوادار
هفته هفتم
نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
فجرسپاسی شیراز – پدیده
ذوب‌آهن – آلومینیوم اراک
تراکتور – فولاد خوزستان
گل‌گهر سیرجان – پیکان
استقلال – صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران – سپاهان
هوادار – مس رفسنجان
هفته هشتم
نفت مسجدسلیمان – هوادار
پدیده – نساجی مازندران
مس رفسنجان – ذوب‌آهن
فولاد خوزستان – فجرسپاسی شیراز
پیکان – صنعت نفت آبادان
سپاهان – گل‌گهر سیرجان
آلومینیوم اراک – تراکتور
پرسپولیساستقلال
هفته نهم
ذوب‌آهن – نفت مسجدسلیمان
گل‌گهر سیرجان – پدیده
نساجی مازندران – فولاد خوزستان
استقلال – پیکان
تراکتور – مس رفسنجان
هوادار – پرسپولیس
فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک
پیکان – سپاهان
هفته دهم
نفت مسجدسلیمان – تراکتور
پدیده – صنعت نفت آبادان
هوادار – ذوب‌آهن
فولاد خوزستان – گل‌گهر سیرجان
پرسپولیس – پیکان
سپاهان – استقلال
مس رفسنجان – فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - نساجی مازندران
هفته یازدهم
ذوب‌آهن – پرسپولیس
پیکان – سپاهان
گل‌گهر سیرجان – آلومینیوم اراک
تراکتور – هوادار
استقلال – پدیده
فجرسپاسی شیراز – نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان
نساجی مازندران – مس رفسنجان
هفته دوازدهم
نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران
پدیده – پیکان
ذوب‌آهن – تراکتور
فولاد خوزستان – استقلال
پرسپولیس – سپاهان
مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان
آلومینیوم اراک – صنعت نفت آبادان
هوادار – فجرسپاسی شیراز
هفته سیزدهم
پیکان – فولاد خوزستان
گل‌گهر سیرجان – نفت مسجدسلیمان
تراکتور – پرسپولیس
استقلال – آلومینیوم اراک
فجرسپاسی شیراز – ذوب‌آهن
سپاهان – پدیده
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان
نساجی مازندران – هوادار
هفته چهاردهم
نفت مسجدسلیمان – صنعت نفت آبادان
ذوب‌آهن – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – سپاهان
تراکتور – فجرسپاسی شیراز
پرسپولیس – پدیده
مس رفسنجان – استقلال
آلومینیوم اراک – پیکان
هوادار – گل‌گهر سیرجان
هفته پانزدهم
پدیده – فولاد خوزستان
پیکان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – ذوب‌آهن
استقلال – نفت مسجدسلیمان
فجرسپاسی شیراز – پرسپولیس
سپاهان – آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان – هوادار
نساجی مازندران – تراکتور


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید