آخرین خبر/ جلد روزنامه گل چاپ شنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید