خبر ورزشی/ گومیس مهاجم فرانسوی الهلال پس از گل دقیقه ۲۷ تیمش مقابل پرسپولیس حرکت زشتی انجام داد.
در این صحنه سالم الدوساری با حرکت در عرض و شوتی ناگهانی دروازه حامد لک را باز کرد.
بعد از گل شدن توپ، گومیس با حرص زیاد دوباره توپ را شوت کرد تا به تور دروازه پرسپولیس برخورد کند درحالی که معمولا در این صحنه ها بازیکنان تیم زننده گل به شادی می پردازند و کاری با توپ ندارند اما...
در این صحنه بازیکنان پرسپولیس خود را کنترل کرده و واکنشی نسبت به این حرکت ناپسند مهاجم الهلال نشان ندادند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید