آخرین خبر/ شوت سر ضرب سالم الدوساری که توسط حامد لک دفع شد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید