روزنامه گل/ اتفاق عجیب این روزهای باشگاه صنعتی کشور که منجر به تشکیل هیئت مدیره تا پاسی از شب شده است، مربوط به گزارش دریافت وجه نقد از دو بازیکن آکادمی فوتبال آن است.

طی روزهای گذشته، گزارشی مبنی بر دریافت مبالغ ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان جهت عضویت در تیم های آکادمی این باشگاه صنعتی اعلام می شود. معاون ورزش این باشگاه صنعتی بعد از دریافت گزارش، خواستار جلسه رسیدگی می شود.
هیئت مدیره با حضور اعضا، تشکیل و مدیرآکادمی و مدیر جدید ارتباطات را به جلسه فرا می خواند. در پایان جلسه اسم شخصی دیگری به عنوان متهم اعلام می شود.
حالا باید منتظر نشست تا مشخص شود که مدیرعامل این باشگاه صنعتی در چه زمانی و چگونه این تخلف را در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مطرح و پیگیری می نماید تا دستان آلوده فوتبال قطع شوند.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید